sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Văn Nhi
- 0908 665 640

Hotline
- 0963583341

VÕ THỊ HOÀI UYÊN
TP KD
0963 583 341 - 078 211 7478

Màng PE

Màng PE quấn máy
Màng PE quấn máy
Màng PE quấn tay
Màng PE quấn tay