Hóa chất

thông tin liên hệ
Mr. Nhi
Giám đốc - 0908.665.640

Ms Uyên
Trưởng phòng KD - 0363.950.283

Hóa chất ngành xi mạ

Hydrofouric - HF
Hydrofouric - HF
Acid Phosphoric- H3PO4
Acid Phosphoric- H3PO4
Acid Sunfuric- H2SO4
Acid Sunfuric- H2SO4
Acid Hydrocloric- HCL
Acid Hydrocloric- HCL
Acid Acetic
Acid Acetic