Hóa chất

thông tin liên hệ
Mr. Nhi
Giám đốc - 0908.665.640

Ms Uyên
Trưởng phòng KD - 0363.950.283

Hóa chất ngành giấy

Xút lỏng
Xút lỏng
Xút vảy
Xút vảy
Silicate (Thủy tinh lỏng)
Silicate (Thủy tinh lỏng)
Borax
Borax