Hóa chất

thông tin liên hệ
Mr. Nhi
Giám đốc - 0908.665.640

Ms Uyên
Trưởng phòng KD - 0363.950.283

Hóa chất xử lý nước thải

Xút vảy
Xút vảy
Polymer Anion
Polymer Anion
Polymer Cation
Polymer Cation
Mật rỉ đường
Mật rỉ đường
Chất trợ lắng PAC
Chất trợ lắng PAC
Phèn nhôm sulfate
Phèn nhôm sulfate
Xút vảy
Xút vảy
Borax
Borax

Hóa chất ngành giấy

Xút vảy
Xút vảy
Xút lỏng
Xút lỏng
Silicate (Thủy tinh lỏng)
Silicate (Thủy tinh lỏng)